การอบรมความรู้ใหม่ๆเป็นเรื่องน่าสนใจ แต่ตามไม่ทัน ต้องใช้เวลาเรียนมากๆ และควรให้คู่มือที่ค่อนข้างละเอียด คงใช้เวลาอีกนานกว่าจะเข้าที่