วันนี้เรียนการสร้างบล็อก  เชื่อมต่อกว่าจะสำเร็จใช้เวลานานมาก  แต่ก็สำเร็จ  ดีใจจัง