แก่นธรรม (16)

   "ในโลกนี้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดอย่างถาวร
    แม้กระทั่งร่างกายของเราเอง  
    เราเป็นเพียง ผู้เช่าชั่วคราว
    รวมทั้งเช่าร่างกายและจิตใจของเราเอง"
                 
                         ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมะ#ธรรมะปฏิบัติ#แก่นธรรม#ธรรมะในชีวิตประจำวัน

หมายเลขบันทึก: 35079, เขียน: 22 Jun 2006 @ 14:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

เรามีเพียง...

ลมหายใจ....

แห่งจิตวิญญาณ...

เขียนเมื่อ 

เย ธมฺมา เหตุ ปพฺวา เตสํ เหตุง คถาคะโต เตสัญฺจะ โย นิโรโธ จะ เอวํ วาที มหาสมโณ

ขออภัยด้วยครับ ถ้าจะจดจำภาษาบาลีผิดไปบ้างครับ

"ธรรมทั้งหลายล้วนเกิดจากเหตุ พระพุทธองค์ทรงอธิบายถึงเหตุและการดับไปแห่งเหตุนั้น"

ถ้าจำไม่ผิด คำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวที่ทำให้พระสารีบุตรตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนาครับ

ผิดพลาดประการใดขอผู้รู้แนะนำด้วยครับ แต่ถ้าพอจะมีประโยชน์ให้ท่านใดเห็นธรรมก็ยินดีอย่างยิ่งครับ

เขียนเมื่อ 
ความจริงของโลกนั้นเป็น 1 ใน 4 ข้อของ อจินไตย4 ซึ่งหมายถึง สิ่งที่มิอาจเข้าใจได้ด้วยการคิดเหตุผลในทางโลก แต่จะเข้าใจด้วยปัญญาเท่านั้น การจะได้ปัญญาสำหรับพิจารณานั้น ย่อมต้องดำเนินตาม ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นทางที่ตรงที่สุดและทุกท่านสามารถทำได้
ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.114.126.13
เขียนเมื่อ 
ถ้าเช่นนั้น  เราคือใคร?  ใครคือเรา?
ประถม
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
หากทุกคนไม่ยึดติดในตัวตน สิ่งของของตน เท่านี้โลกทั้งโลกก็คงลดปัญหาไปได้มากทีเดียวครับ แต่คนหลายคนยังหลงว่าทุกอย่างเป็นของตน เที่ยวรวบรวมมาไว้เป็นของตนจนจะหมดโลกแล้ว ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นในโลก

"จงระลึกถึงมนุษยธรรม และลืมคิดถึงสิ่งอื่นๆ หากคุณสามรถทำเช่นนั้นได้ ก็จะมีหนทางไปสู่สวรรค์ หากไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เบื้องหน้าก็คือการเสี่ยงตาย."

Russell-Einstein Manifesto, 1955