วิทยากรพื้นที่ ต.กะหรอ"มหกรรมจัดการความรู้เพื่อสวัสดิการชุมชน" (1)

  ติดต่อ

ชื่อ-สกุล นายบรรจบ ไชยประยา

สถานที่ติดต่อ 92/1 ม.1 ต.กะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีฯ

โทรศัพท์ 01-0867201 E-Mail

ประสบการณ์การทำงาน

รองประธานกองทุนหมู่บ้าน

บทบาท/หน้าที่ในโครงการ/กลุ่ม/เครือข่าย

คุณกิจ

ความรู้/ทักษะในการทำงานตามบทบาท/หน้าที่

รู้จักการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกองทุนมากยิ่งขึ้น

ความรู้/ทักษะพิเศษอื่นๆ

-

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมสัมมนา

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกองทุนหมู่บ้าน และกองทุนสวัสดิการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

หมายเลขบันทึก: 35073, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:11:30+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้ฯ#ต.กะหรอ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)