KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 94. อัตตา

• ในระดับปุถุชน และในการดำเนินการ KM อัตตาเป็นได้ทั้งประโยชน์และโทษ
• อัตตาในระดับที่ “พอดี” เป็นประโยชน์ต่อการทำ KM    สิ่งนี้เรียกว่า “ความมั่นใจในตนเอง”
• สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การยอมรับและเคารพ ใน “อัตตาที่พอดี” ของเพื่อนร่วมงาน และผู้อื่น
• “อัตตาที่พอดี” ช่วยให้มีความกล้าและมั่นใจจะเสนอ การตีความของตน ต่อประสบการณ์ของตน     และช่วยให้ตระหนักว่าตนเองมองภาพได้ไม่ครบถ้วน 
• อัตตาเป็นโทษ เมื่อเลยขีดของความพอดี  กลายเป็นอัตตาจัด    ทำให้ไม่สามารถ “ฟังอย่างลึก” ได้    ไม่สามารถทำ “สุนทรียสนทนา” ได้    อัตตาที่รุนแรง ทำให้เป็นบุคคลที่ไม่เรียนรู้    ไม่เรียนจากผู้อื่น เพราะคิดว่า “ข้าแน่”  “กูเก่งกว่ามึง”
• อัตตา ไม่ได้มีแค่ระดับบุคคล    มีอยู่ในระดับองค์กรด้วย    องค์กรที่ทำหน้าที่เชิงอำนาจ จะมีอัตตา ระดับองค์กรสูง และทำให้สมาชิกขององค์กรพลอยอาศัยองค์กรสร้างอัตตาจัดของตนเอง (ระดับบุคคล)    องค์กรที่อัตตาจัด จะมีโอกาสปรับตัวยาก เจ๊งง่าย 
• อัตตารวมหมู่ (collective ego) มีอยู่ในวิชาชีพด้วย    เช่นในประเทศไทย หมอมีอัตตาว่าตนสูงกว่าพยาบาล   แต่ในโรงพยาบาลของมูลนิธิฉือจี้ ไต้หวัน เขาไม่มีท่าทีเช่นนั้น    เขาเคารพหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน    อัตตารวมหมู่ในกลุ่มวิชาชีพ ทำให้บางวิชาชีพมีการเรียนรู้ต่ำ    หรือกล่าวได้ว่าเรียนรู้อยู่เฉพาะความรู้เชิงเทคนิคในวิชาชีพของตน ตัดขาดจากการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของโลกภายนอก    อัตตาของกลุ่มวิชาชีพ หรือกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจเช่นนี้ทำอันตรายต่อสังคมได้มาก
• การทำ KM ต้องการการปฏิบัติตนเชิงอัตตาที่พอดี    ทำให้มีความมั่นใจในตนเอง มั่นใจในทีมงาน    แต่ในขณะเดียวกันก็เคารพในความเห็น/วิธีการที่แตกต่าง 

วิจารณ์ พานิช
๑๔ มิย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากเลยครับ

อัตตาน้อยไป ก็ทำงานไม่ได้ อ่อนแอปวกเปียก

อัตตามากไป ก็ทำงานไม่ได้เช่นกัน  โดนคนเกลียดเยอะ

 

ฝ่ายบริหารจึงต้องหา มุข มาลดอัตตาให้คนบางคนในองค์กรบ่อยๆ 

และ เสริมแรงให้คนบางคนเช่นกัน

การรู้จักตนเอง ด้วยการทำ reflection หรือ hansei เป็นอีกรูปแบบของการ ลดอัตตา

อุลิชษา
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

อัตตาเป็นของเห็นยากแถมมีลักษณะเฉพาะ คือ คนอื่นเห็นแต่เจ้าตัวไม่เห็น  ถ้าเป็นอัตตาของลูกน้องหัวหน้าก็พอหามุขมาช่วยลดได้บ้าง  แต่ถ้าเป็นอัตตาของผู้บริหาร  (ยิ่งผู้บริหารที่เก่ง ดีและประสบความสำเร็จมากๆ)จะหามุขไหนมาลดได้คะ

ทัษนา
IP: xxx.103.187.1
เขียนเมื่อ 

ไม่คิดว่าจะมีใครรู้ว่า "อัตตาที่พอดี" มันคือเท่าไหร่ หากทุกคนเชื่อแบบนี้ ต่างคนก็ต่างถืออัตตาที่พอดีของตัวเองใส่กัน ผมยังเชื่อในการฝึกตนเพื่อไม่มีมีอัตตา เราจะได้เปิดใจเข้าหากันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ความมั่นใจใน "ตน" เอง ไม่จำเป็นต้องออกมาจากอัตตาที่พอดี

พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อไม่มีอัตตา เราก็จะเข้าใจเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ความมั่นใจก็น่าจะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ