สิ่งที่คาดหวัง

  ทำเอง  

ความคาดหวัง

  • ต้องการเรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • สามารถบอกความหมายและอธิบายถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ละเอียดยิ่งขึ้น
  • ต้องการทราบถึงทฤษฎีหลักการต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการประยุกต์เพื่อใช้ทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆที่นำมาใช้ในการผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • สามารถผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้จริงตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และได้ผลดีกับผู้เรียน
  • สามารถดัดแปลงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • สร้างเสริมความรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ของสื่อที่ได้มาจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต่อดาว R.C.&TOY

คำสำคัญ (Tags)#and#toy#ดาว#ต่อ#rc

หมายเลขบันทึก: 35052, เขียน: 22 Jun 2006 @ 12:41, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 15:11, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)