การสอนแต่งคำกลอนภาษาอังกฤษอย่างง่าย

อย่ามองข้ามศักยภาพของนักเรียนเด็ดขาดนะจะบอกให้

วันนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประสบกับความสำเร็จในการแต่งคำกลอนภาษาอังกฤษ หมายความว่าการสอนเขียนคำกลอนนั้น มองดูผิวเผินแล้ว นักเรียนน่าจะเขียนไม่ได้ แต่อย่ามองข้ามศักยภาพของนักเรียนเด็ดขาดนะจะบอกให้

คำกลอนนั้นมีว่า

The wheels on the bus go round and round,

Round and round , Round and round

The wheels on the bus go round and round,

Over the busy streets.

คำที่เน้นดำนั้น  นักเรียนคิดหาคำที่อยู่ในหมวดคำนี้  และแต่งให้สอดคล้องกัน

วันนี้นักเรียนแต่งคำกลอนเลียนแบบว่า

The birds in the sky go jib and jib,

Jib and jib , Jib and jib

Thr birds in the sky go jib and jib,

Over the busy sky.

นักเรียนยังมีความสามารถเข้าใจ  กลุ่มคำที่ครูพูดว่า 

เมธา in the toilet go wah and wah  และพากันหัวเราะ  คำว่า  in the toilet

แต่ต้องไม่ลืมว่า  go  เติม es  หรือเปล่า  เติมเมื่อไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (0)