วันนี้ได้เรียนการสร้างบล็อกและแพลนเน็ต ได้เลือกมหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะปลื้มผลงานอ.ประเทือง เอมเจริญมาก ๆ ๆ ๆ ๆ