ฝนตก น้ำท่วม คิดถึงบ้าน แต่ยังกลับบ้านไม่ได้ จึงต้องฝึกหัดการใช้คอมพิวเตอร์ต่อไป