เพราะพวกเขาคือผู้ที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบทั้งมข.

Resize+of+dscn2638 ภาพแกนนำ ท่านรักษาการผอ.กจ. คนซ้าย ส่วน ชุดชมพูนี่คือ ผอ.กองคลัง เข้ามาเรียนรู้และเอาจริงกับ Workshop