วันวานยังหวานอยู่ ความหมาย ต้องทำให้หวานทุกวัน ทุกวันวานก็จะหวานอยู่ทุกวัน (ไร้สาระเล็กน้อย) วันนี้กำลังอบรมการสร้างบล็อก เพื่อเอาไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้