คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

....
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คาดหวัง

คาดหวังและตั้งใจกับรายวิชานี้ว่า

จะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น

เข้าใจหลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา CAI เพื่อใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน THARINEE NAPAWANNAKULความเห็น (0)