GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คาดหวัง

คาดหวังและตั้งใจกับรายวิชานี้ว่า

จะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น

เข้าใจหลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา CAI เพื่อใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ธาริณี48071316
หมายเลขบันทึก: 35121
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)