ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโครงการ พระไตรปิฎกศึกษา

เรื่อง "พลังธรรม-พลังชีวิต"
เป็นการปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

บรรยายโดย พระอาจารย์ ดร.สิงห์ทน นราสโภ

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00-11.30 น.
ณ ศูนย์เทปและหนังสือธรรมะท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค สำนักหอสมุด

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00-11.30 น.
ณ ห้อง Main Conference ศูนย์บริการเทคโนโลยี-
สารสนเทศ และการสื่อสาร

ท่านใดสนใจสำรองที่ได้ได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 0-5526-1049-50 หรือที่เว็บไซด์ http://www.lib.nu.ac.th

คติ : สิ่งที่ควบคุมเราคือสติ อย่าทำอะไรโดยขาดสติ มีสมาธิในการตัดคิดและตัดสินใจ เมื่อเราคิดดี ทำดี ชีวิตเราก็จะมีสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR.Libraryความเห็น (0)