ขอบคุณชาว CARD ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน

สามัคคีคือพลัง

ขอบคุณพวกเราชาว CARD ทุกๆ คนครับ ที่ช่วยกัน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ได้อย่างดีคัรบ

วิชิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาทักทาย
  • เงียบๆไป