ทะเบียนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมจัดการความรู้เรื่อง"สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน"

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2549

ดังที่ได้เสนอเรื่องราวของงานมหกรรมจัดการความรู้เรื่อง"สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน"มาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ขอสรุปยอดผู้เข้าร่วมงานและเสนอรายชื่อให้ได้ทราบกัน อย่าลืมติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ

วันที่ 30 มิ.ย.49 จำนวนผู้เข้าร่วม    160   คน

วันที่ 1มิ.ย.49   จำนวนผู้เข้าร่วม  1200   คน (เวทีพื้นที่น้ำขาว สงขลา)

วันที่ 2 มิ.ย.49   จำนวนผู้เข้าร่วม    180   คน

รายชื่อ

1)  อาจารย์ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม / ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 สสส. / ประธานที่ปรึกษา พอช.

2) ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

3) คุณกฤษฎา  อุทยานิน รองผอ.เศรษฐกิจการคลัง

4) คุณสุวัฒนา  ศรีภิรมย์  ผอ.กลุ่มนโยบายการออม สนง.เศรษฐกิจการคลัง
5) คุณนิศานาถ  โยธาสมุทร  ผอ.ฝ่ายอาวุโส ธนาคารกรุงไทย

6) ดร.ครูชบ  ยอดแก้ว  ที่ปรึกษาสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา

ชื่อเสียงเรียงนามของ "ครูชบ ยอดแก้ว" เป็นที่รู้จักกันดี ผลงานเด่น คือ การก่อตั้งกลุ่มสัจจะ ออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิตและรัฐบาลชุดนี้ยังได้นำแนวคิดบางส่วนของท่านไปปรับใช้ในการก่อ ตั้งกองทุนหมู่บ้านเคยจับเข่าคุยถกกับ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่อง แนวทางดำเนินงานกองทุนดังกล่าว

ความรู้ ความคิด และการลงมือปฏิบัติในโครงการต่างๆของบุรุษวัย 67 ปี ผู้นี้ เป็นเวลา 40 กว่าปีย่อมไม่ ธรรมดา ด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูภูมิปัญญา ไทย เมื่อปี 2544 สาขาผู้ทรงภูมิปัญญาด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน(การออมทรัพย์)

ครูชบนั้น เป็นครูประถมศึกษาสอน ร.ร. หลายแห่งใน จ.สงขลา กระทั่งมารับตำแหน่งครูใหญ่ที่ ร.ร.น้ำขาว เมื่อปี 2521 ได้เริ่มโครงการพัฒนาต่างๆ 8 โครงการ หนึ่งในนั้นที่โดดเด่นคือ โครงการสหกรณ์และ ออมทรัพย์ใน ร.ร.ซึ่งปรากฏว่าทั้งครูและนักเรียนต่างมีเงินออม ครูสามารถกู้เงินจากกองทุนและเสีย ดอกเบี้ยน้อย สามารถแก้ปัญหาของครูได้ ที่สำคัญครูและเด็กได้รับสวัสดิการที่ดี เมื่อเรียนจบยังมีเงิน ก้อนนำไปตั้งตัวได้

อ้างอิง : มติชน 28 ก.ค.45

7) พระอาจารย์สุบิน  ปณีโต  เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ผู้ก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จ.ตราด

8) คุณสันติ  อุทัยพันธ์  ผอ.กทบ.

9) อาจารย์ทิพวัลย์ สีจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ผลงานวิจัย เช่น

-พลวัตการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนภาคกลาง : กรณีศึกษา : ต. ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม

10)  รศ.ดร.ปัทมาวดี  ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผลงานวิจัย เช่น

-โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนชุมชนเพื่อการพึ่งตนอง ระยะที่ 2 : การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนชุมชนของไทยกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

-พัฒนาข้อเสนอโครงการนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นกับผลกระทบและความพร้อมของไทย

มีอีกเยอะคะ อย่าลืมติดตามนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)