วันนี้พุธที่ 21-ศุกร์ที่23 มิ.ย 49 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาประชุมอบรมสัมมนา การประชุมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 15 หรือ uninet ครังที่ 15 ที่ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม ช่วงเช้าได้มีโอกาสเจอกับ อ.จีระพล จาก Thailis ท่านสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ web http://wunca15.uni.net.th/ ครับ แล้วจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังภายหลังครับ