การจัดการองค์ความรู้ในชุมชน

เมื่อถามถึง KM คุณคิดอย่างไร ?
สวัสดีครับ พี่น้องชาว KM  ทุกท่าน วันนี้ผมขอนำเสนอเป็นครั้งที่ 4 ก็เช่นเคยนะครับ วันนี้ผมได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM จาก อาจารย์ Susu Nousala อาจารย์สอนดีมาก และอาจารย์ถามผมว่า  การจัดการองค์ความรู้ในชุมชนนั้น มีปัญหาอะไรบ้าง และผมได้นำเสนอไปแล้วในฉบับที่ 2 และสำหรับวันนี้ผมจึงใคร่ขออธิบาย และขยายความตามที่ตอบก็อาจารย์ Susu ไป ทีละข้อดังนี้ครับ 1.       ความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของผู้นำชุมชน ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นมักจะพบอยู่ทั่วไปในสังคมไทย ซึ่งปัญหาน่าจะมาจาก 2 ส่วนคือ 1.  1     จากตัวนักวิจัยเอง กล่าวคือ นักวิจัยอาจจะอธิบายรายละเอียดของงานที่จะทำการศึกษาให้ผู้นำได้เข้าใจเพียงพอ ตลอดทั้งนักวิจัยอาจจะไม่รู้ หรือมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนเพียงพอ และนอกจากนั้นอาจจะเกิดจากความไม่น่าเชื่อถือของนักวิจัย ผู้นำหรือชุมชนจึงไม่ให้ความร่วมมือที่ดี 1.2       จากตัวผู้นำชุมชน กล่าวคือ ผู้นำอาจจะเห็นว่าเรื่องที่จะดำเนินการนั้นไม่มีประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง หรือได้ข้อมูลไปแล้วนักวิจัยก็ไม่นำไปดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งอาจจะทำให้เสียเวลาเปล่า หรืออาจจะด้วยเหตุที่ผู้นำมีภาะกิจมากจึงไม่ค่อยมีเวลาในการศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจ   ท่านผู้อ่าน หรือท่านผู้รู้ เห็นเป็นอย่างไรครับ ไม่ทราบว่าผมตอบถูกหรือไม่ หากท่านจะกรุณาในการที่จะเสนอแนะจะเป็นพระคุณยิ่ง   พบกันวันพรุ่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีตความเห็น (0)