ลงตัวที่ PEOPL's CHANNEL

บก.ลายจุด "บ้านนอกทีวี"
Thaingo "PTV(People TV)"
พี่ไข่ตาสับปรด  "ทีวีชุมชน"

 ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นที่มาของชื่อ People channel  แต่เป็นแรงผลักให้เกิด People channel  ภายใต้กรอบแนวคิดเดียวกัน ...  ความฝันที่อยากจะทำสื่อ TV ภาคประชาชน  เมื่อเทคโนโลยี่ มาถึง... ราคาของเทคโนโลยี่ ไม่สูงเกินเอื้อมมากนัก ...

เรามีพื้นที่ว่างของความฝัน .. นี้ให้ทุก ๆ คน ทุก ๆ เครือข่าย มาร่วมสร้าง กันครับ ...