lita2454

"ฬิฏา"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ

              จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

               *การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการปฏิบัติงานทางการศึกษา
               *การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
               *เป็นแนวทางฝึกอบรมให้ได้รับทักษะใหม่ๆ
               *เสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
               *การปรับปรุงสื่อสารระหว่างครูกับนักวิจัย
               *เสนอทางเลือกใหม่ให้เหมาะสมกับปัญหาในชั้นเรียน

สรุป
         
....เพื่อให้ครูได้ปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากผู้บริโภคงานวิจัยมาเป็นผู้ทำวิจัยด้วยตนเอง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยไม่มุ่งเน้นการสรุปอ้างอิงผลการวิจัยไปใช้กับกลุ่มอื่น ๆ รวมทั้งเน้นการพัฒนา ปรับปรุงงานในหน้าที่ตนเองให้ดียิ่งขึ้น....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยเชิงปฏิบัติการความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
อ่านเข้าใจง่าย กรุณาเขียนต่อนะครับ
ลูกศิษย์
IP: xxx.183.233.12
เขียนเมื่อ 

อจ.เขียนมาผมอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับ  แต่น่าจะบอกด้วยนะครับว่าเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา

 เพราะนักศึกษาที่เรียนทางด้านบริหารธุรกิจอาจจะเข้าใจว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(AR) จะมุ่งเน้นที่การศึกษาแต่อย่างเดี่ยว 

 

"ฬิฏา"
IP: xxx.113.55.198
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะค่ะ สำหรับคำชี้แนะ เอาไว้คราวหน้าจะเขียนให้ละเอียดมากกว่านี้นะค่ะ

จอยจัง
IP: xxx.19.120.42
เขียนเมื่อ 
  ถ้าจะกรุณา  ช่วยหาคำนิยามของคำว่า  วิจัย  และ  การปฏิบัติการ  ให้หน่อยได้มั้ยคะ
สาธนี
IP: xxx.26.102.79
เขียนเมื่อ 

กำลังทำนวัตกรรมเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะ ตามวงจร paor สงสัยช่วงการสังเกตจะทำอย่างไร คุณพีฎาตอบไวๆจะขอบคุณอย่างยิ่งเลย

เขียนเมื่อ 

หายไปนานเลย สบายดีหรือเปล่าครับ