lita2454

  ติดต่อ

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ(3)  

วิจัยเชิงปฏิบัติการ

              ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
               1.วิเคราะห์ปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
               2.คัดเลือกปัญหาที่จะทำการวิจัย
               3.สร้างกิจกรรมหรือนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
               4.ทดลองใช้กิจกรรมหรือนวัตกรรม
               5.เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองอย่างมีระบบ
               6.วิเคราะห์ข้อมูล
               7.แปลผลและเขียนรายงาน

              ประโยชน์การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
              1.แก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือกัน
              2.ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู
              3.ปรับปรุงบริบททางสังคมและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
              4.สนับสนุนส่งเสริมการสอนที่ดี
              5.พัฒนาความรู้วงการศึกษาไปสู่การปฏิบัติจริง

             (ผศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2548)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยเชิงปฏิบัติการ(3)

หมายเลขบันทึก: 34874, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:10:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัยเชิงปฏิบัติการ(3)

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)