วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษา....ขอเชิญไปสัมผัสกับความหลากหลายสาระและความบันเทิง ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์


วันอนุรักษ์มรดกไทย...คนไทยจะรู้ใหมหนอ...ว่าอะไรที่ว่าคือมรดกไทย

 เตือนใจ เจริญพงษ์

          คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘
          ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี
          ซึ่งเป็น ...วันคล้ายวันพระราชสมภพของ
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

          ......เป็น " วันอนุรักษ์มรดกไทย "

............................................................................................................
          
          ทั้งนี้ก็เพื่อ.....รณรงค์สร้างความเข้าใจ
                        .....ความสำนึกรัก
                    และ....หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
                  รวมทั้ง... ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
          ในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น
.................................................................................................
          คนสำคัญที่ต้องเอ่ยถึงคือ...
               นายนัที เปรมรัศมี
               ประธานอนุกรรมการจัดกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ
               ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
               ได้กำหนดให้จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
               เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น
.................................................................................................
               ผุ้เขียนเป็นอนุกรรมการในชุดดังกล่าว

              จึงขอนำใจความสำคัญที่ท่านประธานกล่าวไว้ดังนี้

                    " บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
         ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยให้เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้ 
         อาทิ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกาย นาฏศิลป์ ดนตรีไทย
         อาหาร กิริยามารยาท เป็นต้น
.................................................................................................                 ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ .....
         ล้วนแต่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย
         อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
         ซึ่งพวกเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกัน...
         ....สืบสานรักษา
         .....อนุรักษ์ และ เผยแพร่ให้เป็นมรดกตกทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง
.................................................................................................
      ...คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ
          ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
      .....สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
           สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
.............................................................................................. 

          จึง..ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ
        เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
     ...จัดกิจกรรมเผยแพร่งานด้านเอกลักษณ์ของชาติ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
    ....เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
        และมรดกของชาติ และเป็นการอนุรักษ์มรดกไทย
        และสิ่งที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
.................................................................................................
     ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
     ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖
     เขตพญาไท กรุงเทพฯ
...............................................................................................    

    งานนี้...ท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)   
    ในฐานะประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จะเป็นประธาน
    .................................................................................................

     โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
         ๑. การอภิปราย เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
              สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์มรดกไทย”
              โดย ผู้อภิปราย ประกอบด้วย 
              ๑. หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงษ์             
              ๒. ดร. อนุชา ทีรคานนท์   
             โดยมี นายสมฤทธิ์ ลือชัย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
................................................................................................     

      ๒. การบรรเลงดนตรีไทยโดยเด็กและเยาวชนรุ่นเล็ก และเด็กและ
         เยาวชนกับผู้ใหญ่
     ๓. การแสดงนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคต่างๆ ๔ ภาค
     ๔. การแสดงโขนตอน “ตามกวาง ลักสีดา ยกรบ”
     ๕. การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
         โดยสำนักงานเขตต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมแสดง
         ผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาไทย จากผู้ประกอบการจำนวน ๒๐ ราย
...............................................................................................
     ๖. การจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
         ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และเครือข่ายด้านเอกลักษณ์ของชาติ
         โดยมีผู้ประกอบการจำนวน ๑๕ ราย ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตมรดก
         ภูมิปัญญาไทย
.................................................................................................
     ๗. การสาธิตการทำขนมไทย อาหารไทย
         เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกไทย จากโรงเรียนการอาหารนานาชาติ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยจะมีการสาธิตการทำอาหารว่าง  
         ได้แก่ ขนมจีบไทย ช่อม่วง และขนมลูกชุบ
          นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน
      ๘.การสาธิตการนวดแผนไทย โดยผู้ประกอบการจากการท่องเที่ยว
         แห่งประเทศไทย
...............................................................................................

        กิจกรรมทั้งหมดนี้ .....
     ...บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
       ให้การสนับสนุนงบประมาณ
        ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ
        จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
...............................................................................................
        ก็ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจไปร่วมงานกันนะคะ
................................................................................................

หมายเลขบันทึก: 348457เขียนเมื่อ 31 มีนาคม 2010 10:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 13:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง