สุขภาวะของผู้สูงวัยในชนบทใต้

อ.ออม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ธาตุสมบูรณ์ ปัจจัยสมบูรณ์ ลูกหลานสมบูรณ์:สุขภาวะของผู้สูงวัยในชนบทใต้

ดิฉันได้มีโอกาสให้คำปรึกษางานวิจัยเรื่องหนึ่ง คำถามการวิจัยเกิดขึ้นในชุมชนชนบทเล็กๆ ของจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ นักวิจัยซึ่งเป็นผู้ที่ได้สัมผัสและคลุกคลีอยู่กับผู้คนในชุมชนนี้มาระยะเวลาหนึ่ง สังเกตุเห็นว่าชุมชนนี้มีจำนวนผู้สูงอายุทีมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อตรวจสอบกับสถิติของจังหวัดก็พบว่าอายุเฉลี่ยของประชาชนในชุมชนนี้สูงกว่าชุมชนอื่นๆ ในจังหวัด นักวิจัยจึงเกิดความสงสัยและต้องการค้นหาคำตอบว่า ๑. ผู้ที่มีอายุยืนยาวและสุขภาพดีนั้นมีมุมมองเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไร และ ๒. อะไรที่ทำให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาว  นักวิจัยท่านนี้ลงไปอาศัยอยู่ในชุมชน ไปมาหาสู่ผู้คนในชุมชนและใช้เวลาศึกษาเพื่อตอบคำถามการวิจัย ๒ คำถามข้างต้นเป็นระยะเวลาหลายเดือน ผลการศึกษาส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับทรรศนะของผู้สูงวัยต่อภาวะสุขภาพดีที่ว่า ผู้สูงวัยที่สุขภาพดีคือ ผู้ที่มีธาตุสมบูรณ์ ปัจจัยสมบูรณ์ และลูกหลานสมบูรณ์  นั้น น่าสนใจทีเดียว แล้วจะนำมาเล่าให้ฟังคราวต่อไปค่ะ

อุมาพร ปุญญโสพรรณ

๒๑ มิถุนายน ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Health Promotion Researchความเห็น (2)

อนุชา หนูนุ่น
IP: xxx.90.236.50
เขียนเมื่อ 

     อาจารย์ครับ ผมสมัครขอเข้าร่วมชุมชนกับอาจารย์ด้วยครับ

     ผมกำลังเริ่มต้นโครงการวิจัย "ไตรภาคีพัฒนาสุขภาพชุมชน" ที่พัทลุง ร่วมกับ นพ.สสจ. (นพ.ยอร์น  จิระนคร) ครับ ซึ่งจะได้นำประเด็นมาขอแลกเปลี่ยนด้วยเพื่อเติมเต็มนะครับ

 

อนุชา หนูนุ่น
IP: xxx.90.236.42
เขียนเมื่อ 

     อาจารย์ครับ ผมมีเรื่องการพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่ได้ถอดบทเรียนจากผู้รับผิดชอบโครงการในฐานพี่เลี้ยงโครงการฯ อาจารย์ลองเข้าไปติดตามดูนะครับ เผื่อจะมีอะไรเติมเต็มให้บ้างครับ ที่

     http://gotoknow.org/archive/2005/09/03/14/48/11/e3403