เพิ่มเวลาการประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 17

การประชุมวิชาการจัดการความรู้   ครั้งที่ 17   มีการเพิ่มเวลาการประชุมตามรายละเอียดดังนี้

 

 

         เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑๗

เสวนา
การจัดการความรู้ในวงการราชการไทย : ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘   เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    ที่ ห้องกิ่งเพชร ชั้น ๓
โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพฯ     

ร่วมเสวนาโดย
ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช,  ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด, และผู้ร่วมเสวนารับเชิญจาก กรมส่งเสริมการเกษตร,  กรมอนามัย,  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  โรงพยาบาลบ้านตาก,  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,  และอื่นๆ

           รับจำกัดไม่เกิน ๑๐๐ คน (ตามลำดับการโอนเงินลงทะเบียน)    สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส  [email protected]   โทรศัพท์ ๐๒ ๒๙๘ ๐๖๖๔ - ๘ ต่อ ๑๑๒    

                        ค่าลงทะเบียนท่านละ ๔๐๐ บาท    สามารถโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  บัญชีเลขที่ ๐๐๗ – ๑ – ๒๙๐๐๐ - ๑  ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ   แล้วแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อและสถานที่ติดต่อ และ e-mail address ของท่าน ไปที่หมายเลข ๐๒ ๒๙๘ ๐๐๕๗ (โปรดนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันงาน)
       

ดำเนินการโดย   สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส .)

สนับสนุนโดย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส .)   และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว .)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand



ความเห็น (0)