ประกาย~natachoei ที่~natadee
นาง ประกาย ประกาย~natachoei ที่~natadee พิทักษ์

ตรวจหาเชื้ออหิวาต์ได้ภายใน 1 ชั่วโมง


ขอเตือนประชาชนเลือกบริโภคอาหารในฤดูร้อนมักจะมีการระบาดของโรคระบบทางเดิน อาหารมากกว่าช่วงอื่นๆเนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะ สมต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอาหาร ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียได้ง่าย หากไม่ระวังอาจท้องเสียหรืออุจจาระร่วงอย่างรุนแรง ดังนั้นการเลือกซื้ออาหารในช่วงหน้าร้อนจึงควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงเสร็จ ใหม่ๆ สะอาด หรือมีการอุ่นร้อนอยู่เสมอ สำหรับอาหารสำเร็จรูป ควรเลือกซื้ออาหารที่มีเลขทะเบียนอาหารและยา (อย.) ซึ่งโดยทั่วไปจะบอกวัน เดือน ปี ที่หมดอายุของอาหา

       ข่าวแบบนี้ชอบมาก จะได้ทำงานได้ง่ายๆ ขอบคุณนะคะ  จำได้ว่าปี 2550-2551  มีอหิวตกโรคระบาดในเขตขอนแก่น รอผลตรวจหาเชื้อ 2 วันถึงจะได้ผล  การควบคุมโรคยากลำบาก แทบจะไม่ได้กลับบ้าน พอมาปีนี้ได้ข่าวว่าจะมีแนวโน้มในการระบาด ในเดือนเมษายน 53 นี้ ขอให้ระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะ

      มีข่าวต่อไปจะสามารถตรวจหาเชื้ออหิวตกโรค ได้ภายใน 1 ชั่วโมง ข่าวดีมาก ๆ สำหรับคนที่จะต้องลงพื้นที่ในการสอบสวนโรค

     นักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาวิธีตรวจเชื้ออหิวาตกโรคเคลื่อนที่ รวดเร็ว ทันใจ 1 ชม.รู้ผล


 

       นัก วิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นร่วมกันพัฒนาวิธี LAMP ตรวจหาเชื้อก่อโรคอหิวาตกโรคแบบเคลื่อนที่เร็วในภาคสนามซึ่งเป็นวิธีตรวจหา DNA ที่มีความไวในการตรวจวิเคราะห์สูงวิธีการและอุปกรณ์หาง่าย ให้ผลรวดเร็วใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงครึ่งก็ทราบผลได้ทันทีและประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ตรวจหาผู้ป่วยวัณโรคใน โรงพยาบาลควบคู่กับวิธีย้อมสีและวิธีเพาะเชื้อช่วยให้ค้นหาผู้ป่วยได้รวด เร็วขึ้นพร้อมเตือนประชาชนเลือกบริโภคอาหารในฤดูร้อน

       นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้น นำของประเทศญี่ปุ่นได้จัดทำความร่วมมือศึกษาวิจัยภายใต้ศูนย์ความร่วมมือการ ศึกษาวิจัยโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น (Thailand-Japan Research Collaboration Center on Emerging and Reemerging Infections, RCC-ERI) พัฒนาวิธีตรวจหา DNA ของเชื้อก่อโรคอหิวาตกโรคแบบเคลื่อนที่เร็วในภาคสนาม เช่น พื้นที่ทุรกันดารชนบทที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหรือบริเวณแนวชายแดน
       
       
วิธี ดังกล่าวคือ LAMP (Loopmediated isother malamplification) โดยทั่วไปเมื่อเกิดการระบาดของโรคอหิวาตกโรคหน่วยงานควบคุมจะลงพื้นที่เพื่อ สอบสวนโรคและหาทางหยุดการแพร่กระจายโดยทันที ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วยแต่ห้องปฏิบัติการมักตั้งอยู่ใน โรงพยาบาลที่ห่างไกลจากพื้นที่ระบาดและใช้วิธีการเพาะเชื้อซึ่งกว่าจะรู้ผล ใช้เวลาอย่างน้อย 2 วันและถ้าต้องการผลการยืนยันต้องใช้เวลาอีก 4-5 วัน
       

              
       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เล็งเห็นความสำคัญต่อการควบคุมโรคที่ต้องการวิธีการ ทดสอบที่มีความไวและความจำเพาะสูง รวมทั้งต้องสามารถเข้าช่วยเหลือในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วจึงได้ทำ การพัฒนาวิธี LAMP มาใช้ในภาคสนาม
       
       
“วิธี ตรวจหา DNAของเชื้อดังกล่าวที่มีความไวและความจำเพาะสูง ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง ก็ทราบผลได้ทันทีห้องปฏิบัติการทั่วไปสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือที่ซับซ้อนหรือมีราคาแพงเหมาะสมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับ หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งการสร้างเครือข่ายตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการที่สามารถนำวิธี LAMPไปใช้ประโยชน์ในการตรวจเชื้ออหิวาตกโรค เชื้อวัณโรคหรือเชื้อก่อโรคอื่นๆ ตามที่จะมีการวิจัยและพัฒนาต่อไป เพื่อช่วยสนับสนุนการรักษาและการควบคุมโรค”
       
       ด้าน นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวิธี LAMP มีวิธีการและอุปกรณ์สามารถหาได้ง่ายและราคาถูก อุปกรณ์หลักได้แก่ heating block ลักษณะคล้ายเตาไฟฟ้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้อยู่ระหว่าง40-100 องศาเซลเซียส รถยนต์หรือรถตู้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้และพื้นที่เป้าหมายเครื่องแปลงไฟในรถยนต์ จาก 12 โวลย์ เป็น 220 โวลย์ เตาแก๊สสนามชุดน้ำยา LAMP primers ที่ออกแบบอย่างจำเพาะต่อ target sequence ของ ctxaยีนของเชื้อก่อโรคอหิวาตกโรคและสุดท้าย DNA มาตรฐานสำหรับควบคุมคุณภาพผลบวกน้ำยาทั้งหมดนี้ต้องแช่เย็นตลอดการเดินทางใน กระติกน้ำแข็งหรือกล่องโฟมการตรวจสามารถทำได้ง่าย หลังจากเก็บตัวอย่าง rectal swab
       
       จากผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสในชุมชนในสถานีอนามัยหรือในไร่ ในท้องนาและมีการออกแบบprimers อย่างจำเพาะต่อ target sequenceทำให้วิธีนี้เป็นวิธีที่จำเพาะและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ในปี 2551ได้มีการดำเนินงานจริงมาแล้วในพื้นที่ที่มีการระบาดคืออำเภอพบพระ จังหวัดตากอยู่ติดกับประเทศพม่าที่เกิดพายุนากรีสพัดถล่มพม่าทำให้เกิดโรค อหิวาตกโรคระบาดมีส่วนหนึ่งได้แพร่เข้ามาทางอำเภอพบพระและปี 2552 ได้ใช้วิธีนี้เข้าพื้นที่เพื่อช่วยป้องกันการระบาดซ้ำ ปัจจุบันได้สร้างเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานการควบคุมโรค อหิวาตกโรคในเขตจังหวัดสมุทรสาครและระนองเพราะเป็นพื้นที่ล่อแหลมที่อาจมี การระบาดได้ง่ายจากแรงงานพม่าและขณะนี้มีการดำเนินงานใช้เทคนิคนี้ในการตรวจ หาผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลบางแห่งควบคู่ไปกับวิธีย้อมสีและวิธีเพาะเชื้อจะ ช่วยให้ค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น
       
       
“นอก จากนี้ ขอเตือนประชาชนเลือกบริโภคอาหารในฤดูร้อนมักจะมีการระบาดของโรคระบบทางเดิน อาหารมากกว่าช่วงอื่นๆเนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะ สมต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอาหาร ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียได้ง่าย หากไม่ระวังอาจท้องเสียหรืออุจจาระร่วงอย่างรุนแรง ดังนั้นการเลือกซื้ออาหารในช่วงหน้าร้อนจึงควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงเสร็จ ใหม่ๆ สะอาด หรือมีการอุ่นร้อนอยู่เสมอ สำหรับอาหารสำเร็จรูป ควรเลือกซื้ออาหารที่มีเลขทะเบียนอาหารและยา (อย.) ซึ่งโดยทั่วไปจะบอกวัน เดือน ปี ที่หมดอายุของอาหาร” อธิบดีกล่าวตอนท้าย

ข่าวจากเครือข่ายระบาดวิทยา
Epidemiology Section,
Khon Kaen Provincial Health Office,
A. Muang, Khon Kaen province,
THAILAND
40000

หมายเลขบันทึก: 347375เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2010 18:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 ธันวาคม 2012 11:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

สวัสดีค่ะ

  • หน้าร้อนต้องระวังนะคะ  อาหารการกินอร่อยอยู่ที่หน้านี้เสียด้วย
  • ขอขอบคุณกับข่าวที่เป็นประโยชน์ค่ะ

ช่วงสงกรานต์ที่เชียงใหม่ มีเยอะเลยค่ะพี่ไก่

  • พยาบาลเก่งหลายอย่างค่ะ
  •  แวะมาให้กำลังใจ
  • ขอให้มีความสุขนะคะ

1.

1.

สวัสดีคะพี่ครูคิม

ไก่คิดถึงพี่คิมนะคะ

ขอบคุณนะคะที่ติดตามข่าว และนำไปใช้ประโยชน์

ระวังเรื่องอาหารการกิน ป้องกันไม่ให้อุจจาระร่วง

2.

P
ชาดา ~natadee
เมื่อ ส. 27 มี.ค. 2553 @ 20:24

สวัสดีคะน้องชาดา

ต้องระวังช่วยกันนะคะ ถ้ามีเกิดขึ้นในพื้นที่ใด ฝ่ายควบคุมโรค นักระบาด แทบจะไม่ต้องกลับบ้าน สอบสวนโรคจนหาต้นตอแหล่งรังโรคให้ได้นะคะ วิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกัน รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการป้องกัน กินร้อน ช้อนกลาง ปรุงอาหารให้สุก นคะเน้นเรื่องการล้างมือ และสุขอนามัย

3.

P
วันเพ็ญ
เมื่อ ส. 27 มี.ค. 2553 @ 20:26
#1927544 [ ลบ ]

สวัสดีคะคุณวันเพ็ญ

พยาบาลทำได้หลายอย่าง ป้องกัน ควบคุมโรค สอบสวนโรค

งานต่อไปสำนักระบาด กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายให้ไปสอบสวนการบาดเจ็บ กรณีรถชนกันแล้วมีคนตายเป็นจำนวนมาก ไปอบรมมาแล้วยังงอยู่คะ

ขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท