สัตว์ทดลองกับกล่องขนส่งรุ่นใหม่

ผู้ที่รับสัตว์ต้องรีบนำกล่องเข้าไปไว้ในห้องแอร์อย่างเร็ว

กล่องขนส่งสัตว์ รุ่นใหม่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  เป็นกล่องที่มีฟิลล์เตอร์ ติดตั้งอยู่ที่ช่องระบายอากาศ สำหรับ ส่งสัตว์ทดลองให้ลูกค้าในเขต กรุงเทพและปริมณฑล  ที่จะเริ่มใช้ประมาณเดือนเมษายนนี้ ประโยชน์ที่สัตว์ได้รับคือ ความปลอดภัยจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง ระหว่างการขนส่ง  เพราะช่องระบายอากาศแบบเดิม เป็นช่องโล่ง ๆ  ขนาด 1 ซม.  ที่กันฝุ่นละอองไม่ได้    ในทางกลับกัน ฟิลล์เตอร์ก็จะลดอัตราการถ่ายเทอากาศไปรดับหนึ่ง รวมทั้งการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากตัวสัตว์ จะถูกขังอยู่ภายในกล่องด้วย  ดังนั้น  หากกล่องหนูถูกวางอยู่นอกพื้นที่ ๆ ไม่มีระบบปรับอากาศ อุณหภูมิสะสม จะเพิ่มขึ้นเร็วมาก ดังนั้นผู้ที่รับสัตว์ต้องรีบนำกล่องเข้าไปไว้ในห้องแอร์อย่างเร็ว หากล่าช้าท่านอาจจะได้รับสัตว์ที่อยู่ในสภาพที่เรา ๆไม่อยากเห็นก็ได้นะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัตวทดลองความเห็น (0)