จัดให้มีการอบรมการใช้ฐานข้อมูลออน์ไลน์ ห้องสมุด

e-library
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ฐานข้อมูล ออน์ไลน์ Database online Library
1. ACM  Digital  Library (Association  for  Computer  Machinery)  : http://portal.acm.org/                  - ACM  Digital  Library ผู้ผลิต  คือ  Association  Computer  Machinery  เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหา  ครอบคลุมสาขาคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่รวบรวมบทความ  บทคัดย่อ  บรรณานุกรม  บทวิจารณ์  รายงาน  การประชุม  แบบ  Full text  ไม่น้อยกว่า  300  ชื่อเรื่อง  ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1947  เป็นต้นมา  รวมทั้งมีบริการหน้า  สารบัญวารสารมากกว่า  23,000  บท  สารบัญ  รายงานการประชุม  ตั้งแต่ปี  ค.ศ.  1985  มากกว่า  48,000  บทความ  มีการปรับปรุงเนื้อหา  (Update)  อย่างน้อย  1  ครั้ง/เดือนสามารถตรวจสอบ  ได้จากฐานข้อมูลโดยตรง  แสดงผลเอกสารฉบับเต็ม  (Full text)  ในรูปแบบ  pdf  file  มีสิทธิ์เข้าใช้โดยไม่จำกัดจำนวน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
มีวิธีการสมัครใช้งานหรือเปล่าครับ... ท่าน
เขียนเมื่อ 

ไม่ต้องสมัครเข้าใช้งานครับ หากใช้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 74 แห่ง(ยกเว้น ม.เอกชน อาจจะใช้ฐานข้อมุลอื่นได้ครับ)