โดยปกติผมจะเป็นสมาชิก Web ของ ดังตฤน อยู่แล้ว แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลามากนักที่จะได้เข้าไปเยี่ยมเยียนแบบ Online แต่ Web นี้ก็มีบริการจดหมายข่าวทาง E-mail เมื่อมีอะไรใหม่ให้เข้าไปติดตาม ซึ่งเมื่อได้รับผมก็จะหาโอกาสเข้าไปติดตามงานเขาครับ มีประโยชน์มาก แต่คงแล้วแต่จริตด้วย ไม่ว่ากันครับ

     บันทึกนี้ผมได้รับจดหมายข่าวจาก “ดังตฤน” อีก และมีหนังสือให้อ่านด้วยคือ มีชีวิตที่คิดไม่ถึง (กด link เข้าไปอ่านได้เลยครับ) ผมยกคำนำมาให้พิจารณาที่หน้าบันทึกนี้ก่อนนะครับดังนี้

     วิธีง่ายที่สุดที่จะทำความเข้าใจ ว่าคุณเป็นอะไร และกำลังทำอะไร ก็คือการตีแผ่ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เป็นเกม เมื่อมองชีวิตเป็นเกม คุณจะเห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้น เช่นองค์ประกอบของเกมมีอุปกรณ์การเล่น มีคะแนนสะสม มีการติดหนี้ มีแรงบีบคั้น มีแรงต้าน มีตัวแปรในการให้ผล มีวิธีเล่นอย่างฉลาด มีวิธีขอถอนตัวออกจากเกม มีการเลือกตัดสินใจว่าจะเล่นต่ออย่างไรหรือเลิกเมื่อไหร่ มีลำดับขั้นการคลี่คลายเกมเป็นเปลาะๆ ฯลฯ

     เมื่อทำความเข้าใจเกมเป็นอย่างดี คุณจะเลิกเล่นเกมด้วยอารมณ์ แต่จะใช้เหตุผลและสติยั้งคิดมากขึ้น และเมื่อเล่นเกมจนเห็นเงื่อนไขของกรรมและผลกรรมอย่างจะแจ้ง คุณจะเป็นหนึ่งในผู้ชนะในเกมที่เกือบไม่เคยมีใครเล่นชนะมาก่อน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือคุณสามารถออกแบบชีวิตใหม่ตามที่อยากให้เป็น ไม่เอาแต่ให้ชีวิตบอกว่าคุณจะต้องเป็นอย่างไร

     แม้หนังสือเล่มนี้จะไม่อ้างอิงถึงพระพุทธเจ้าในระหว่างบรรทัดใด ก็ขอให้เข้าใจว่าความรู้ทั้งเล่มได้มาโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเทศนาธรรมอันเป็นอมตะของพระองค์ ผู้เขียนขอกราบอภิวาทพระศาสดาด้วยชีวิต

                                                                  ดังตฤณ
                                                              มีนาคม ๒๕๔๙