การเรียนรู้ตามความสามารถ

อ.รุจโรจน์

การเรียนรู้ตามความสามารถ เป็นการเรียนรู้ตามสมรรถภาพของบุคคลที่จะทำงานต่างๆได้ ความสามารถ (Ability) : เป็นสิ่งที่ติดตัวอยู่กับบุคคลพรสวรรค์ ความสามารถพิเศษ (Aptitude) : เป็นความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถที่มีอยู่เดิมขึ้นมา ความสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Ability) 2. ความสามารถทางกายภาพ (Physical Ability) 3. ความสามารถทางเชาว์อารมณ์หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Quotient)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tuntikaความเห็น (0)