เกมการสอน

Chidtawan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เกมการสอน

เกมการสอน

                   เป็นการสร้างแรงจูงใจ เร้าใจได้ดีและง่าย ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน นอกจากมีความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้จากเกมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย จากกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การเล่น เกม  BINGO  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากตาราง BINGO ช่วยในการจดจำตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็นต้น และจากโปรแกรมเกมในคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนที่กำลังนิยมใช้กันเป็นอย่างมาก เพราะมีความท้าทายความมานะพยายามและสามารถกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ได้โดยง่าย  ช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนได้ดี จากภาพ แสง สี เสียงและกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวได้ สามารถที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  และมีความตื่นตัวอยู่เสมอโดยมีการเพิ่มบทบาทของผู้เรียนในการเข้าไปใช้โปรแกรมด้วย เช่น  เกมการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ที่มีรูปภาพระเบิดจับเวลาในการหาคำตอบของวิธีการบวกเลข  ถ้าบวกทันเวลาก็จะได้คะแนน ถ้าบวกไม่ทันเวลาระเบิดก็เกิดการระเบิดแล้วมีข้อความในการกระตุ้นการเรียนรู้ ว่า ลองใหม่นะครับ  พยายามอีกหน่อยนะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chidtawanความเห็น (0)