เกมการสอน

Chidtawan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เกมการสอน

เกมการสอน

เป็นการสร้างแรงจูงใจ เร้าใจได้ดีและง่าย ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน นอกจากมีความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้จากเกมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย จากกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การเล่น BINGO คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากตาราง BINGO ช่วยในการจดจำตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็นต้น และจากเกมการสอนในคอมพิวเตอร์ที่ มีภาพ แสง สี เสียงและกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวได้ สามารถที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chidtawanความเห็น (1)

นายชัยชนะ พรมคำมูล
IP: xxx.175.172.49
เขียนเมื่อ 

เกมการสอนสะกดคำ