ความเห็น


โครงการคลองไทย(คอคอดกระ) "สร้างคลองไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ" Learning from the Thai Canal Project "Construction of the Thai Canal can resolve economic crisis"  ..... ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง " ขุดคลองไทยเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ด้านการค้าการลงทุนโลก " ณ ห้องประชุม 10210 อาคาร 10 ชั้น 2 มหา วิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตห้วยขวาง 10400 กทม. จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยความร่วม มือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2549 เวลา 13:00 . ถึง 16:00 . สอบถามรายละเอียดได้ ที่อาจารย์ พัชรี จันทนบุบผา โทร 02-697-6726 หรือ 01-841-6744  ......คลองไทยจะเกิดได้อย่าหวังจากรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง คลองไทยจะเกิดได้เกิดจากประชาชนคนไทยช่วยกันผลักดันรัฐบาล มาช่วยกันสร้างภูมิความรู้เรื่องคลองไทยให้กับ ประชาชนให้มากที่สุด แล้วเราจะได้เห็นคลองไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญความมั่นคงของประเทศไทย  http://WWW.THAI-CANAL.COM
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี