คุยกับท่านอาจารย์หมอ JJ เกี่ยวกับเจ้านายในบันทึกก่อนเลย นินทาเจ้านายต่อดีกว่า เอยไม่ใช่นี่เขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเจ้านายดีกว่า  

When you please you boss,          เมื่อคุณเอาใจเจ้านาย  

you are apple polishing.                คุณเป็นคนเลียแข้งเลียขา  

When your boss pleases his boss,    เมื่อเจ้านายของคุณเอาอกเอา ใจเจ้านายของท่าน  

he is being co-operative                ท่านช่างเป็นผู้ให้ความร่วมมือ  

When you are out of the office, เมื่อคุณไม่อยู่สำนักงาน  

you are wandering around.           คุณร่อนเร่ไปตามที่ต่างๆ  

When your boss is out of the office,         เมื่อเจ้านายท่านออกไปนอกสำนักงาน       

he is on business.                        ท่านไปประกอบธุรกิจ  

When you are on a day off sick,     เมื่อคุณหยุดงานเพราะป่วย  

you are always sick.                     คุณมักเจ็บป่วยอยู่เสมอ

When your boss is a day off sick,    เมื่อเจ้านายคุณหยุดงานเพราะป่วย  

he must be very ill.                      ท่านต้องป่วยหนักอย่างแน่นอน    

When you apply for leave,            เมื่อคุณลางาน  

you must be going for an interview.คุณต้องไปสัมภาษณ์(งานใหม่)แน่ๆ  

When your boss applies for leave,   เมื่อเจ้านายของคุณลางาน  

it is because he is overworked.      ต้องเป็นเพราะท่านทำงานหนักมาก เิกินไป    

 ในนี้มี 1.สำนวนด้วย ใครหาเจอบ้างเอย ช่วยตอบด้วย เวลาอ่านบันทึกนี้ระวังเจ้านายท่านเห็นนะ แนะท่านกำลังเดินมาพอดีระวังหน่อย ถามอีกว่า2.  boss pleases his boss ทำไมต้องเติม s ที่  please เอทำไมน่าทราบแล้วรีบตอบด่วนครับผม    

 

ขอบคุณข้อมูลจาก รศ . ดร. ระพิณ ทรัพย์เอนก Speaking Idiomatic English.