วันนี้คุณเพ็ญแขโทรมาบอกว่าคุณวิเชียร มาขอถ่ายรูปสมาชิก ทั้งในทีมโครงการประหยัดพลังงาน และทีมลดความเสียหายของสิ่งส่งตรวจทางท่อลม  และมอบหมายให้ผู้เขียนช่วยกันตามตัวสมาชิกหน่วยเคมี  ในทีมคือคุณ Aong-san และคุณปรือ รวมทั้งพี่เลี้ยงคือคุณนุชรัตน์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการประหยัดพลังงานด้วย นอกจากนึ้คุณเพ็ญแขยังรับหน้าที่โทรตามสมาชิกหน่วยวิศวซ่อมบำรุง ได้มา 1 คน   

Team2 ทีมโครงการประหยัดพลังงาน Team4ทีมลดความเสียหายของสิ่งส่งตรวจทางท่อลม 

หลังจากถ่ายรูปเสร็จคุณอานุไร พี่เลี้ยงทีมลดความเสียหายของสิ่งส่งตรวจทางท่อลม เห็นว่าเป็นโอกาสดีมากที่อยู่กันครบ เลยขอให้ถ่ายรูปขณะที่กำลังประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการกันสักเล็กน้อยด้วย  ซึ่งคุณวิเชียรก็ใจดี๊ ใจดี ขอให้บอกเถอะถ่ายให้หลาย ต่อหลายมุม ผู้เขียนเลยเอาภาพมาฝากกัน  

Team10

Team11

งานนี้ผู้เขียนแอบได้ยินเสียงแว่ว  ๆ มาว่าน่าจะบอกให้รู้ตัวล่วงหน้าซะหน่อย จะได้แต่งหล่อให้มากกว่านี้