ผู้อำนวยการจริมศรี  เพ็ชรกุล   ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ เมืองโกเบ  ประเทศญี่ปุ่น   28 พ.ค.- 5 มิ.ย. 2549........ชมภาพ