ไม่มีก้าวแรกก็ไม่มีก้าวต่อไป

เรียนรู้ตลอด

   เมื่อวานนี้พอมีการเรียนเสร็จแล้วอาจารย์อภิชัยและอาจารย์สุธิดานัดพบเพื่อที่จะถามความคืบหน้าในการเรียนและปัญหาที่พบ ซึ่งทุกคนก็ได้อธิบายปัญหาของตนเองว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นของไลก็มีปัญหาตรงที่ฟังอาจารย์ซูซูไม่ทันซึ่งบางครั้งก็แปลไม่ได้ บางทีฟังแล้วสรุปประเด็นได้ไม่หมดได้แค่รู้คร่าวๆว่าอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องอะไร ซึ่งอาจารย์ซูซูท่านก็สอนดีมากทำให้เรามีความคิดที่เปิดกว้างอาจารย์ท่านพยายามสอนและตั้งใจสอนมากซึ่งเทคนิคในการสอนของอาจารย์ทำให้เราไม่ค่อยที่จะเครียดเท่ากับเรียนเหมือนกับอาจารย์คนไทยเพราะอาจารย์ท่านจะทำท่างทางประกอบและทำให้เราหัวเราะได้ตลอดชั่วโมงเรียน

ซึ่งวันนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการลงไปศึกษาพื้นที่จริงว่ามีปัญหาอะไรบ้างซึ่งจะแบ่งกันนำเสนอแต่ละคน จะมีปัญหาดังนี้

1.ความไม่เข้าใจของชาวบ้านหรือตัวของเกษตรกรเองในงานที่เราจะไปทำวิจัย

2.เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่ในท้องถินและที่นับถือกัน

3.เรื่องของเวลาทั้งของตัวเราและเกษตรกร

      สำหรับเรื่องเวลาไลเป็นคนนำเสนอว่าเมื่อจะมีการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่จะเจอกันจะว่างตรงกันหรือเปล่า เกษตรกรมีเวลาให้เรานัดพบได้วันไหนและเรื่องเวลาก็จะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายด้วยและอาจารย์ซูซูได้อธิบายว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำวิจัยและสำคัญกับทุกสิ่งที่มีเวลาเป็นตัวกำหนด และถ้าบางทีเรายึดเวลาเป็นตัวกำหนดมากเกินไปเราก็จะได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และอาจได้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามธรรมชาติของโลก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (0)