‘ทนง’ ชี้แค่รักษาการ จนปัญญากระตุ้น ศก.

ภาวะเศรษฐกิจ
ทนงระบุเป็นแค่รัฐบาลรักษาการ ไร้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ บี้เร่งกำหนด วันเลือกตั้ง หลังคาด  งบ ลงทุนล่าช้า 9 เดือน นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังไม่สามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้อีกแล้ว สามารถทำได้เพียงเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  ที่มีแผนการลงทุนไว้แล้วเท่านั้น เพราะการเป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถพิจารณากฎหมายเพื่อบริหารเศรษฐกิจของประเทศได้ ทำให้งบประมาณปี 2550 ที่ปกติจะต้องเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม 2549 ต้องล่าช้า ออกไป 6 เดือน และกว่างบลงทุนปี 2550 ใช้ได้จริงก็คงล่าช้าไปถึง 9 เดือน    ถ้าเลือกตั้งได้ ทุกอย่างก็จะดีขึ้น ขอให้กำหนดวันเลือกตั้ง    ให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ ทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ปัญหานายทนง กล่าว นายทนง กล่าวว่า ธรรมชาติของนักลงทุนไทยจะลงทุนตามการลงทุนรัฐบาล เพราะยังมีบริษัทขนาด   ไม่ ใหญ่มาก ดังนั้น หากการลงทุนรัฐบาลชะลอเอกชนก็จะชะลอตามไปด้วย   นายทนงปฏิเสธที่จะใช้แนวทางการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก) ฉุกเฉินเพื่อบริหารดูแลเศรษฐกิจของประเทศ เพราะการออก พ.ร.ก. ต้องใช้   ความรับผิดชอบสูงมาก สิ่งที่กระทรวงการคลังทำได้คือการบริหารการเบิกจ่ายของงบปี 2549 ให้ดีเท่านั้น แต่เศรษฐกิจปี 2550 จะมีปัญหามาก สำหรับการลงนามเอฟทีเอกับประเทศญี่ปุ่นนั้น นายทนง กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการร่วงสัญญาข้อตกลงขั้นสุดท้ายอยู่กับตัวแทนญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อญี่ปุ่นพร้อมเมื่อไรไทยก็จะ   ลงนามทันที แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการ เพราะรัฐบาลนี้ เป็นรัฐบาลรักษาการที่ไม่ปกติ การปล่อยเวลาให้ผ่านไปจะไม่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศ และรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามรัฐบาลดำเนินการอะไร

โพสต์ทูเดย์   16  มิ.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)