ในการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์  มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยเขียนกลอนประกอบ 1 บท นำขึ้นจอให้ผู้เรียนอ่านกันครับ ...

             ร่วมแรง ร่วมใจ ไม่แข่งขัน
          ช่วยเหลือ แบ่งปัน ดีกว่า
          เป้าหมาย แน่ชัด คือพัฒนา
          ทุกคนให้ ดีกว่า ... เมื่อวาน !

   คือมันเกิด อาการ "อิน" กับบรรยากาศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่เขา เดินไปมา ช่วยเหลือเกื้อกูล  แนะนำกัน ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน อย่างชนิดที่น่าปลื้มใจน่ะครับ เห็นความสุขจากการไม่ต้องแข่งขัน เลย อดไม่ได้ 
เขียนกลอนประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ .. ใครว่าทำไม่ได้ !