• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  การวิจัยด้านสุขภาพ การวิจัยในมนุษย์  

การทำวิจัยในมนุษย์ เป็นการสึกษา สอบถาม สัมภาษณ์  การทดลองผลิตภัณฑ์ การศึกษาเกี่ยวกับดรค การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค รวมทั้งการศึกษาจากเอกสาร เวชระเบียน หรือนำสิ่งส่งตรวจ สารคัดหลั่งหรือเนื้อเยื่อ การตอบสนองของร่างกายด้านเคมี จิตวิทยา ในอาสาสมัครหรือผู้ป่วย

ก่อนทำวิจัยในคน ผู้ทำการศึกษาควรขอการรับรองให้ทำการศึกษาจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันพิจารณาก่อน เพื่อคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ถูกทดลอง

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมี ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร เป็นประธาน มีคณะกรรมการจากคณะต่างๆ และมีนักกฏหมายตลอดจนผู้แทนจากชุมชนเป็นกรรมการ มีการประชุมเป็นประจำในวันอาคารบ่ายทุกเดือน  

การพิจารณารับรองงานวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทยกเว้น ประเภทเร่งรัด และประเภทเต็มรูปแบบซึ่งสามารถเปิดได้จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): research health ethics 
  หมายเลขบันทึก: 34253
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)