บ่ายวันเสาร์ที่ 10 มถุนายน 2549 ได้ไปชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองครองราชย์ครบ 60 ปี      ที่อิมแพคเมืองทองธานี มีแสดงหลาย Hall แต่มีเวลาดูแค่นิทรรศการพระราชประวัติที่อาคารชาเลนเจอร์ ซึ่งเป็นอาคารที่คนแน่นมาก ถ้าจะดูใกล้ๆ ต้องเบียดคนเข้าไปดู แต่ก็ดูกันด้วยอัธยาศัยไม่มีการขัดแย้งคงเป็นเพราะทุกคนยินดีมาชมด้วยจิตใจเทิดทูนในหลวงของเรา  โดยนิทรรศการจัดแบ่งเป็น 9 ห้อง  ดังนี้ 
    1. สืบราชสันตติวงศ์        2. เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ 
    3. พระคู่พระบารมี          4. พระปฐมบรมราชโองการ 
    5. อัครศาสนูปถัมภก       6. เสด็จเยี่ยมราษฎร 
    7. คนของแผ่นดิน          8. พระอัจฉริยภาพ 
    9. เทิดไว้เหนือเกล้าชาวไทย

           มีภาพแสดงมากมาย รวมทั้งภาพวาดและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งเป็นของส่วนพระองค์ซึ่งไม่มีโอกาสจะได้ดูง่ายๆ  ตลอดจนมีการฉายแสงเลเซอร์แสดงเป็นภาพพระบรมฉายา-ลักษณ์และเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ ไม่สามารถลงภาพของทุกๆ ห้องได้หมด คัดมาเฉพาะภาพเมื่อทรงพระเยาว์ ซึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็น พระองค์ทรงน่ารักและน่าเอ็นดูมาก    ชมแล้วรู้สึกประทับใจจริงๆ.....

P-15

                 รัชกาลที่ 9                 

P-19

สามพระองค์      

P-21 

 ทรงเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ

P-22
รัชกาลที่ 9

                                                             <div style="text-align: center">P-20</div>
                                              ทรงขี่จักรยาน <p align="center">P-16</p><p align="center">รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9</p><p> </p><p> </p>