ศึกษาพื้นฐานก่อนลงศึกษาพื้นที่การเรียนรู้จริง

วางแผนการลงพื้นที่

       ไม่ว่าจะทำอะไรเราจะต้องมีการวางแผนก่อนไช่ไหมค่ะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลังและถ้าเรามีการวางแผนที่ดีเราก็จะประสบผลสำเร็จดีแต่ถ้าหากแผนแรกทำแล้วล้มเหลวเราก็มีการวางแผนซ้อนหรือว่าแผนซ้อนแผนหรือมีแผนที่ 1 แผนที่ 2 ในการเรียนวันนี้อาจารย์ก็เลยสอนเรื่องการวางแผนและให้เราเสนอแผนการศึกษาของเราว่าเรามีแผนการศึกษาแต่ละพื้นที่อย่างเช่นไลก็จะต้องมีการวางแผนการเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่ยังไง ต้องทำอะไรก่อนหลังซึ่งการวางแผนไลก็ไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ยังดีที่มีอาจารย์ที่เรียนป.เอกที่ท่านผ่านการทำวิจัยมาแล้ว พิไลก็พอเรียนรู้กับอาจารย์ได้บ้างและอาจจะเรียนรู้เร็วกว่าเรียนในห้องเรียนด้วยซ้ำไป

หัวข้อที่อาจารย์สอนวันนี้   Common reasons for resisting change:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (0)