Hiker

เราๆ ท่านๆ คงจะทราบกันดีว่า พืชผัก(ข้าวกล้อง ถั่ว งา ผัก ผลไม้)เป็นแหล่งอาหารสุขภาพ พืชผักมีทั้งสารอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) และเส้นใย(ไฟเบอร์)

พฤติกรรมการกินพืชผักมีแนวโน้มจะเกิดจากการเลียนแบบพ่อแม่ เหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่ท่านชอบกล่าวว่า ลูกปูเดิน(ไม่ตรง)ตามแม่ปู หรือแม่ปูเดินอย่างไร ลูกปูก็จะเดินตามอย่างนั้น

ศาสตราจารย์เจน วาร์เดิล (Jane Wardle) แห่งหน่วยวิจัยพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวกับมะเร็งสหราชอาณาจักรได้ทำการศึกษาเด็กฝาแฝดมากกว่า 200 คู่ โดยเลือกแฝดเพศเดียวกัน อายุ 4-5 ปี ครึ่งหนึ่งเป็นแฝดเหมือน อีกครึ่งหนึ่งเป็นแฝดต่าง

ผลการศึกษาพบว่า เด็กๆ มีแนวโน้มจะกินอาหารที่มีโปรตีนสูงได้แก่ เนื้อและปลา พฤติกรรมการกินเนื้อไม่จำเป็นต้องอาศัยการสอน หรือเลียนแบบพ่อแม่

ส่วนอาหารประเภทพืชผักหรืออาหารที่ไม่ใช่เนื้อ ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทแป้ง ถั่ว งา ผัก หรือผลไม้ มีแนวโน้มจะต้องอาศัยการสอน หรือเลียนแบบพ่อแม่

เด็กๆ ที่ได้รับเมนูอาหารที่มีพืชผัก หรือการส่งเสริมให้กินพืชผัก โดยเฉพาะเวลากินข้าวนี่... เด็กๆ มักจะมองจานของพ่อแม่ไปด้วย

ถ้าพ่อแม่กินพืชผักมาก ลูกจะรู้สึกว่า นี่เป็นอาหารชั้นดี และกินพืชผักตาม ถ้าพ่อแม่ไม่กินผัก ลูกจะรู้สึกว่า นี่ไม่ใช่อาหารชั้นดี และไม่ค่อยกินพืชผัก

ข่าวดีสำหรับผู้หญิงคือ เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มจะกินพืชผักมากกว่าเด็กผู้ชาย นี่อาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย

การกินพืชผักให้มากพอตั้งแต่วัยเด็กมีส่วนช่วยให้ได้รับสารอาหารครบส่วน โดยเฉพาะวิตะมิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ และเส้นใย(ไฟเบอร์)

พืชผักมีสัดส่วนพลังงานและไขมันต่อน้ำหนักน้อยกว่าเนื้อ ช่วยป้องกันโรคอ้วน และโรคเรื้อรังมากมาย เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง มะเร็ง ฯลฯ

และแล้ว... ลูกปูก็เดินตามแม่ปู เดินตามกันมาอย่างนี้นานแล้ว และอาจจะเดินตามต่อไปอีกนานแสนนาน...

แหล่งข้อมูล:                                                                                            

  • ขอขอบคุณ > http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/5073196.stm > June 13, 2006. source: Jane Wardle. Journal of Physiology and behavioral study.
  • ความเห็นและการอ้างอิงในบันทึกเป็นไป เพื่อสนับสนุนการให้ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ... ไม่ใช่เพื่อการรักษา
  • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาทันตแพทย์ แพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพที่ดูแลท่าน เช่น หมออนามัย พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ฯลฯ
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + หน่วยรังสีกรรม > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙.