วันนี้เป็นวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และของทุกคณะ

เป็นอีกวันที่งดงามในความทรงจำ

 มองนักศึกษาที่จัดเตรียมธูปเทียน ดอกเข็ม หญ้าแพรก ดอกมะเขือ บนพานพุ่มงดงามมาและมีตัวแทนกล่าวแสดงคำไหว้ครูนั้น เป็นความตื้นตันใจว่า นักศึกษาได้เข้าใจว่าครูทุ่มเทกับเขาอย่างไร อาจารย์ผู้ใหญ่ก็มักจะหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจกันเสมอ

วันนี้เข้าร่วมพิธี และไปนั่งร่วมกับนักศึกษาโดยมีอาจารย์อาวุโสนั่งบนปะรำพิธี

ได้ร่วมกล่าวคำไหว้ครูอย่างเต็มใจ ตามคำกล่าวไหว้ครูทั้งหมด

               (นำ) ปาเจราจริยาโหนติ  คุณุตตรานุสาสกา
     สวดทำนองสรภัญญะ
                  ข้าขอประณตน้อมสักการ(รับพร้อมกัน)            บูรพคณาจารย์ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา
                  ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา                                  อบรมจริยา
          แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
                  ข้าขอเคารพอภิวันท์                                    ระลึกคุณอนันต์
          ด้วยใจนิยมบูชา
                  ขอเดชกตเวทิตา                                         อีกวิริยะพา
          ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
                  ศึกษาสำเร็จทุกประการ                                 อายุยืนนาน
          อยู่ในศีลธรรมอันดี
                  ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี                                  ประโยชน์ทวี
          แก่ชาติและประเทศไทยเทอญ ฯ
               (นำ) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

       ขณะกล่าวก็ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ ครูตั้งแต่สมัยเด็กๆ จนถึงปัจจุบันและ ครูการวิจัยคือ ท่านที่ร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างให้

        ความรู้สึกก็คือเต็มใจอย่างยิ่งที่จะเปล่งเสียงพร้อมเพรียงกัน ด้วยความรู้สึกสำนึกในพระคุณครู และรู้สึกดีใจที่ในวงการศึกษาทุกระดับจากประถมถึงมหาวิทยาลัยยังยึดปฏิบัติกิจกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ถึงแม้ว่าในแต่ละวันนักเรียนนักศึกษาทุกคนก็คงทำดีเพื่อเป็นการบูชาครู แต่อย่างน้อยในรอบปีจะมีวันที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมเช่นนี้ ก็เป็นรูปธรรมที่ช่วยจรรโลงสังคมไทยให้ยั่งยืนและเป็นสุขตลอดไปอีกส่วนหนึ่งค่ะ