เรียนรู้ตลอด

อุปสรรคในการเรียนรู้กับผู้อื่น

วันที่14 /06/06 เรียนเรื่องอุปสรรคในการเรียนหรือ Sharing กับคนอื่นมีดังนี้

Barriers  to sharing

1.เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่หรือว่าเชื่อม่นในสิ่งที่ตนองทำจนเกินไปจนลืมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

2.ปิดกั้นตนเองไม่รับรู้จากผู้ที่ชำนาญหรือมีความรู้มากกว่าตน

วิธีการแก้หรือแนวทางในการแก้ปัญหา ( Solution )

1. รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ชำนาญกว่าอยูเสมอ

2.มีการทำงานเป็นทีมและปรึกษากันอยู่เสมอ

3.มีการทำงานเป็นกลุ่มและเคยรับแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับคนอื่นอยู่เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (0)