เกษตร 1 ไร่พอเพียง คืออะไร

เกษตร 1 ไร่พอเพียง
สวัสดีครับ พี่น้องชาว KM ที่รักทุกท่าน ท่านคิดอย่างไรกับการทำการเกษตรแบบ 1 ไร่พอเพียง โดยส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าการทำการ เกษตร 1 ไร่พอเพียง นั้น  เป็นการจัดการที่ดินจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาทำแบบผสมผสานให้มีความหลากหลายทั้งในด้านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในระดับครอบครัว      หลักของเกษตร 1 ไร่พอเพียง
                เป็นการวางแผนเพื่อการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวปลูกพืชผักไว้กินซึ่งคำนึงถึงการได้บริโภคได้ในรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และตลอดทั้งปี และยังได้บริโภคพืชผัก เนื้อสัตว์ที่ปลอดจากสารพิษ การไม่ว่างงานและยังสามารถขายผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนเป็นการหารายได้ ซึ่งจะมีเงินออมและนำไปสู่การพึ่งตนเอง
  พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีตความเห็น (0)