เมื่อได้รับการอบรมและศึกษาฐานข้อมูลทางด้านห้องสมุด

e-library
ฐานข้อมูล ห้องสมุด การอบรม
เมื่อผมได้เข้าร่วมอบรม และได้รับความรู้จาก Thailis (Thailand Library)โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ( Thailis ) ซึ่งได้เข้าร่วมกับ Uninet (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา) ประกอบ ระบบเครือข่าย ห้องสมุดออน์ไลน์ การเรียนการสอนทางไกล  หรืออื่นร่วมกับ สกอ. สิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติม คือ Digital Collection (DC:การจัดเก็บวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มทุกมหาวิทยาลัย) Union Catalog (UC:ฐานข้อมลสหบรรณานุกรม) Referrence Database (ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) Automatic Library (ห้องสมุดอัตโนมัติ) ILL(Inter Library Loan:การยืมคืนระหว่างห้องสมุด) Z39.50 , XML แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือกับผู้ที่สนใจ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุด

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#วิทยานิพนธ์#เทคโนโลยี#loan#library#ห้องสมุด#หอสมุด#xml#สำนักวิทยบริการ#digital-collection#union-catalog#referrence-database#automatic-libraryinter#z39.50

หมายเลขบันทึก: 34190, เขียน: 15 Jun 2006 @ 01:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ดีจิงๆ