WE SERVE

 ทำไมพวกเราถึงมาร่วมวงกับไลออนส์ เป็นเพราะอยากดัง เป็นเพราะเป็นที่รวมของคนรวย หรือเป็นเพราะไม่รู้จะทำอะไร

 ตามมาครับ

 "คติพจน์ของพวกเรา ชาวไลออนส์ คือ We Serve คือ เราให้บริการ หรือ ขอรับใช้"

 หมายความว่า สมาชิก หรือ ชาวไลออนส์ทุกคนพร้อมเสมอที่จะให้บริการแก่สังคม โดยนำส่วนเกินที่พวกเรามี หรือ ขอความร่วมมือ นำมาช่วยเหลือ "เพื่อนมนุษย์ผู้ด้อยโอกาส หรือ ผู้ยากไร้ หรือ ทำงานสาธารณประโยชน์ต่อชุมขน (ที่สโมสรนั้นๆรับผิดชอบ)"

จังหวัดขอนแก่นมีสโมสรไลออนส์ สามสโมสรครับ สโมสรไลออนส์ขอนแก่น สโมสรไลออนส์นครขอนแก่น และ สโมสรไลออนส์ชุมแพ

JJ