วันแรกที่เจอ อ.เก่ง ทุกคนก็ปรับตัวใช้ได้ทีเดียวเพราะมีพื้นความรู้เดิมอยู่แล้ว นักส่งการบ้าน และสอนต่อวันที่ 28 มิย.ที่เก่า เวลาเดิม สิ่งที่เราเรียนรู้คือพวกเขาเป็นกลุ่มที่สามารถปรับตัว ปรับกระบวนทัศน์ ในการคิดได้ดี ผู้อาวุโสแม้ว่าอาจตามไม่ทันก็นั่งเป็นกำลังใจ น่ารักค่ะ

Resize+of+dscn2628