ทุกวันนี้จะเห็นว่า ในชีวิตการทำงานของเรา จะต้องพบกับการวัด การตรวจสอบ การวัดความสำเร็จต่างๆ เสมอ ซึ่งก็จะมีตัววัดยอดฮิตที่ใช้กันอยู่ คือ KPI ซึ่งหลังๆ นี้ลงมาถึงระดับบุคคลแล้วเรียบร้อยในหลายๆ เรื่อง

      ทุกวันนี้ ก.พ.ร. ก็มี KPI วัด เราต้องวุ่นกันให้มีตามนั้น

      ทุกวันนี้ QA ของสมศ. ก็มี KPI วัด เราต้องวุ่นกันให้มีตามนั้น

      ทุกวันนี้ ในระดับการทำงานของเรา ก็ต้องมี KPI วัด เราต้องวุ่นกัน

      ให้มีตามนั้น

       ผมทราบว่าจะมีอีกหลายๆ เรื่อง หลายๆ ด้านที่หน่วยงานแม่/หลัก จะคิดขึ้น และใช้ KPI วัด ซึ่งเราจำเป็น(ใช่ไหม) ที่ต้องวุ่นกันให้มีตามนั้น

      โดยเฉพาะ KPI ระดับบุคคล ผมเห็นหลายๆ หน่วยงาน ใช้ KPI ในระดับบุคคลวัดผลการทำงานของคน ซึ่งมีบางตัวมีความละเอียดเกินไป (ประมาณว่า ร้อยละระดับความผิดผลาดในการพิมพ์หนังสือราชการ อะไรประมาณนั้น) ซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นตัววัดที่ละเอียดจนเกินไป

       ที่จริงแล้ว KPI ควรจะมีความเหมาะสมในการใช้ในแต่ละเรื่อง และควรจะเป็นตัววัดที่เด่นๆ สำคัญๆ จริงๆ และไม่ควรมีมากจนเกินไป (ความคิดเห็นผมนะครับ) 

        ไม่อย่างนั้นแล้ว วันๆ หนึ่งเราคงไม่ต้องได้ทำงานอะไรหรอกครับ เพราะมัวแต่ห่วง KPI  เราต้องมาทำเอกสารสรุป ต้องมาเขียนรายงานทั้งของตนเอง ของหน่วยงาน ต้องสร้างหลักฐานให้เห็นว่าทำจริงๆ นะ และอีกหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง

         ท่านเห็นเป็นประการใดครับ ขอเชิญแลกเปลี่ยนในเรื่องนี้ และให้ข้อคิดเห็น ข้อแย้งได้นะครับ