เรียนรู้

PR
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เย็นศิระเพราะพระบริบาล

                     

 ยังคงจำได้เมื่อครั้งเป็นเด็กเวลาที่ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เด็ก ๆ ทุกคนจะตะโกนหรือร้องเพลงด้วยเสียงที่ดังมากถึงมากที่สุดเพียงเพื่อให้เสียงของตนเองดังกว่าคนข้าง ๆ ก็สนุกแล้ว แต่เมื่อเติบโตขึ้นมาจึงได้เข้าใจถึงความหมายของเนื้อหาในเพลง และยิ่งมีโอกาสได้ไปชมนิทรรศการที่อิมเพค จึงได้ซาบซึ้งและเข้าใจยิ่งขึ้นถึงคำว่า เย็นศิระเพราะพระบริบาล 

                        

อยากจะให้มีนิทรรศการดี ๆ อย่างนี้ในส่วนภูมิภาคบ้างค่ะ เพื่อเด็ก ๆ จะได้มีโอกาสเข้าชมนิทรรศการเพราะบางคนไม่สามารถเดินทางไปชมที่ อิมเพคได้  เยาวชนของชาติได้เข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยไม่ใช่แค่การร้องเพลงชาติ ให้เด็กทุกคนดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของชาติที่สามารถเป็นคนดีได้ตามคำสอนของพ่อ พอเพียงและเพียงพอโดยไม่ต้องเลียนแบบหรือฟุ้งเฟ้อในสิ่งที่ผิด..รู้และเข้าใจถึงการเสียสละให้กับผู้อื่น ดีใจค่ะที่ได้เกิดเป็นคนไทย บนแผ่นดินไทย แผ่นดินที่มีพ่อผู้ประเสริฐยิ่ง

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Timeความเห็น (0)