ชุมชนผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ มอ.

เมตตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ร่วมกำหนดแนวปฏิบัติ อันเนื่องมากจากแนวทางการบริหารที่เปลี่ยนไป

          วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ พวกเรา ชาวชุมชน การเจ้าหน้าที่ มอ.มีการ Face 2 Face อันเนื่องมาจาก ที่ ม.สงขลานครินทร์ มีการเปลี่ยนทีมบริหารใหม่เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา  ทีมบริหารชุดนี้ ทำให้การทำงานของพวกเราชาว กจ.เปลี่ยนแปลงไปมาก การเจ้าหน้าที่ของคณะ หน่วยงานต้องพร้อมที่จะบินได้เองแบบเต็มพิกัด 
          ตามแนวทางการบริหารงานของทีมบริหารชุดนี้ พวกเรา ต้องตกลงกันให้ชัดเจนถึงแนวปฏิบัติซึ่งพวกเราต้องแม่นมากๆ เราจึงต้องมาร่วมทบทวนวิธีการตลอดจนร่วมกำหนดเส้น ทางการเดินงานจากคณะมาส่วนกลางหรือคณะแล้วจบที่คณะ กำหนดวิธีการไหลของข้อมูลมาตรงกลาง เพราะการมอบอำนาจของทีมบริหาร บนเจตนารมย์ว่าให้การปฏิบัติงานต่างๆ ใกล้ต้นทางที่สุด เรื่องต่างๆ ไม่ต้องวกไปวนมากันหลายวัน เนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต รวมถึงพยายามให้ Autority ทางการบริหารคู่ไปกับโครงสร้างการบริหาร  หัวปลาของเราคือ "การทำความเข้าใจที่ตรงกันของพวกเรา ในเรื่องการมอบอำนาจ" ย่อยออกมาให้ง่ายต่อความเข้าใจ เพื่อให้ห่างจากภาษากฎหมายตามคำสั่งเรื่องมอบอำนาจ แล้วเสร็จสรรพใจความรวม 42 ข้อ  ของการมอบอำนาจที่เรามาคุยกัน

          จากการคุยกันในวันนี้ ดู "อิหลุกขุกขัก"บ้างเหมือนถูกซักฟอกยังไงยังงั๊น  อันเนื่องมาจาก
          ความกังวลใจของผู้ปฏิบัติ  กลัวจะทำไม่ถูกจากเดิมที่มีส่วนกลางคอย คล้ายๆว่าเป็นจุดกรองเรื่องหากนำเสนอมาผิดแนวยังคงมีตรงกลางคอยให้คำแนะนำอยู่ ปัจจุบันคณะ หน่วยงาน ต้องทำเองไม่มีชั้นกรอง  ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่มักเกิดขึ้นในเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
            ได้มีโอกาส โล๊ะ เรื่องราวเดิมๆ ที่ ฝ่าย กองการเจ้าหน้าที่กลาง ไม่ชัดเจน หรือชัดเจนอยู่ฝ่ายเดียว (มีการพูดคุยมากขึ้น บอกความในใจมากขึ้น)มีการวิจารณ์กันตรงๆ ซักถาม ถึงเจตนารมณ์ ความคลุมเครือของภาษาที่เขียน แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบร่วมกันที่จะให้งานขององค์กรดี  
             สุดท้ายเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานกันในวันนี้ เส้นทางข้อมูลที่จะต้องเข้าสู่ส่วนกลาง จะเป็นจริงได้ สมบูรณ์ได้ "พระเอกคือ ระบบฐานข้อมูลที่ดี เพื่อตรงกลางจะได้มีข้อมูลที่ real time เพื่อ สนับสนุนในการบริหารมหาวิทยาลัยในภาพรวม" นั่นคือเราต้องปรับการทำงานให้เข้าสู่ระบบ e-office ให้มากที่สุด
           
.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เก็บได้จากการทำงานความเห็น (3)

     เป็นการเริ่มต้นที่น่านำมาเป็นแบบอย่างค่ะ  ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพูดคุย ลปรร. กันในเรื่องการทำงานเพื่อวางแผนไปพร้อมๆ กันเพื่อจะได้รู้เป้าหมายและดำเนินงานไปในทางเดียวกันค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • สนับสนุนระบบe-office ครับ
  • ใช้ mobile phone ร่วมด้วยก็ดีครับ
เขียนเมื่อ 
     เป็นกำลังใจให้นะครับ ผมเชื่อมั่นพี่เมตตา พี่เที่ยง และสมาชิก CoP กจ.ครับว่า จะเดินไปได้สวยงามมาก